نزدیکترین همسایه زمین

عنواننزدیکترین همسایه زمین
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٦٢٩ک
پدیدآورندگانپارکر, برتا موریس
پدیدآورندگان همکارعامری, علی محمد
عنوان دیگر

عنوان اصلی: The Earths Nearest Neighbour

ناشرابن سینا، فرانکلین
مکان انتشارتهران، نیویورک
سال انتشار۱۳۳۶
تعداد صفحه۳۶ص
اندازه۲۲*۱۶س.م.
پدیدآورندگان

برتا موریس پارکر؛ ترجمه ع، م عامری

موضوعابن سینا،فرانکلین, ادبیات ترجمه, برتا موریس پارکر, ع، م عامری, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

۳ ریال

عنوان کوتاهمجموعه کتابهای علمی مصور
متن کامل

مطالبی درباره ی اوضاع جوی؛ حرکات و تغییرات ماه؛ جزر و مد؛ و....