چرا چرخ میچرخد

عنوانچرا چرخ میچرخد
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٧٢٠ک
پدیدآورندگانهیوئی, ادوارد گرین
تاریخ تولد - وفات

١٨٩٩-

پدیدآورندگان همکاربهزادی, اکبر
عنوان دیگر

عنوان اصلى: What Make The Wheels Go Round

ناشرابن سینا، فرانکلین
مکان انتشارتهران، نیویورک
سال انتشار۱۳۳۶
تعداد صفحه١٦١ص
اندازه٥/١٢*٢٨ س.م
پدیدآورندگان

تالیف ادوارد هیوئی؛ ترجمه اکبر بهزادی

موضوعابن سینا،فرانکلین, ادبیات ترجمه, ادوارد گرین هیوئی, ادوارد هیوئی, اکبر بهزادی, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٦٠ ریال

تیراژ٢٠٠٠ن
متن کامل

مطالبى درباره ی پدیده هاى فیزیکى، از قبیل: جامدات، مایعات، گازها، مغناطیس، الکتریسیته، لکوموتیو، و ....short url link | NIKE HOMME