سطح متغیر زمین‌

عنوانسطح متغیر زمین‌
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٠٠٠ک
پدیدآورندگانپارکر, برتا موریس
پدیدآورندگان همکارعامری, علی محمد
ناشرابن‌سینا، فرانكلین
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۳۶ ص
اندازه۱۷*۲۴ س.م.
پدیدآورندگان

برتا موریس پارکر؛ ترجمه ع‌. م‌. عامری

موضوعابن سینا،فرانکلین, ادبیات ترجمه, برتا موریس پارکر, ع. م. عامری, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی
گروه سنی(د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه‏ و سفيد ، رنگی)

بهاء

٢٠ ریال

عنوان کوتاهمجموعه کتابهای علمی مصور
متن کامل

مطالبى درباره ى تغییرات همیشگی سطح زمین در اثر باد،آب‌،آتشفشان‌،زلزله، و....Sportswear free shipping | boohoo , Womens & Mens Clothes , Shop Online Fashion