ماه مصنوعی

عنوانماه مصنوعی
گونهکتاب
شماره دسترسی٩٧٠ک
پدیدآورندگانلولین, جان
پدیدآورندگان همکارکلانتری, پرویز, آرام, احمد
عنوان دیگر

عنوان اصلی: The Earth Satellite

ناشرابن سینا، فرانکلین
مکان انتشارتهران، نیویورک
سال انتشار۱۳۳۶
تعداد صفحه٥١ ص
اندازه١٦*٥/٢٣س.م
پدیدآورندگان

تالیف جان لولین؛ ترجمه احمد آرام؛ [تصویرگر پرویز کلانتری]

موضوعابن سینا،فرانکلین, احمد آرام, ادبیات ترجمه, پرویز کلانتری, جان لولین, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی
گروه سنی(د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٢٠ ريال

متن کامل

مطالبی درباره ی قمر مصنوعی، ساختمان آن، سرعت و چگونگی گردش آن به دور زمین و کمک هایی که می تواند به پیشرفت علم بکند.