پ‍رواز ع‍ج‍ی‍ب‌ ب‍ه‌ س‍ی‍اره‌ ق‍ارچ‌

عنوانپ‍رواز ع‍ج‍ی‍ب‌ ب‍ه‌ س‍ی‍اره‌ ق‍ارچ‌
گونهکتاب
پدیدآورندگانکامرون, النور
پدیدآورندگان همکارمصاحب, محمود
متن کامل

دیوید و جاک در پاسخ به آگهی آقای باس در روزنامه، سفینه ی فضایی می‌سازند و به خانه ی او می‌برند. باس به بچه می‌گوید چون فکر می‌کرده با بقیه موجودات روی زمین متفاوت است همواره بدنبال سیاره ی می‌گشته که از ان به زمین امده است. باس سرانجام توانسته بود سیاره ی خود را پیدا کند و نام آن آنرا "باسیدیوم-X" به معنی ادم قارچی ها گذاشته بود. از آنجا که فکر می‌کرد آدم قارچی ها در معرض خطر هستند آن آگهی را چاپ می کند و با دیدن سفینه ی دیوید و چاک از آنها می‌خواهد به سیاره ی باسیدیوم بروند. دو پسر به کمک باس به سیاره سبز رنگ باسیدیوم می‌روند. در آنجا دیوید و چاک متوجه می‌شوند گیاه اسرار آمیزی که خوراک آدم قارچی هاست در حال از بین رفتن است. با پی گیری قضیه متوجه می‌شوند که گوگرد موجود در گیاه برای آنها خوب است. پس تصمیم می‌گیرند مرغی را که با خود به سیاره آورده اند به ادم قارچی ها بدهند، تا آنها با خوردن تخم مرغ های آن مرغ که حاوی گوگرد است زنده بمانند. پس از آن دیوید و چاک به زمین باز می‌گردنند. اما باس رفته بود و فقط وصیت نامه ی برای آنها گذاشته بود و در آن خانه ی خود را به دیوید و چاک بخشیده بود و از آنها خواسته بود انجمن منجمین جوان و دوستداران سفرهای فضایی را در آن تشکیل دهند.