گوهرها

عنوانگوهرها
گونهکتاب
شماره دسترسی١٨٣٢ک
پدیدآورندگانذکاء, یحیی
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٢-

ناشرابن سینا، فرانکلین
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۶
تعداد صفحه١٢٧ص
اندازه١٤*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

یحیی ذکاء

موضوعابن سینا،فرانکلین, ادبیات تالیف, غیرداستان, کتاب, کتاب اطلاعاتی, یحیی ذکاء
گروه سنی(ج، ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

١٢٥ ریال

عنوان کوتاهکتاب جوانان؛ ١٢
تیراژ۳۰۰۰ن
متن کامل

مطالبی درباره ی چگونگى تشکیل گوه (سنگ گرانبها )، ویژگی، شکل، چگونگى تهیه و برش و ارزش آن. همراه با اطلاعاتى در مورد سنگ هاى گرانبها، با عکس هایى از جواهرات معروف جهان و ایران و توضیحاتى در مورد هر یک از آن ها.Running sports | Saucony Lanzar JAV 2 - Unisex , Worldarchitecturefestival