‌ادب‍ی‍‍ات‌ ک‍ودک‌ در ‌ای‍ر‌ان‌

عنوان‌ادب‍ی‍‍ات‌ ک‍ودک‌ در ‌ای‍ر‌ان‌
گونهمقاله
نویسندگانم‍ح‍م‍ود, ک‍ی‍‍ان‍وش
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۳-

سال تولد۱۳۶۹
تاریخ نشر

ل‍ن‍دن‌- ژوئ‍ن‌ ۱۹۹۰. (مقاله چاپ نشده)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١- ٥٧
موضوعادبیات كودكان, ادبیات مکتبخانه ای, بازنویس, بازنویسی, تصویرگر, تصویرگری, شاعر, کتاب درسی, م‍ح‍م‍ود ک‍ی‍‍ان‍وش‌, نشریه ها, نویسنده, نهادهای اجتماعی
متن کامل

شرحی درباره روند ادبیات کودکان و نوجوانان در ایران از آغاز تا سال ۱۳۵۷.Running sport media | Nike Shoes