یک خبر از براتیسلاوا : کلاغ ها

عنوانیک خبر از براتیسلاوا : کلاغ ها
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

مهر ۱۳۵۰

شماره

دوره چهارم ش ۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۴]
موضوعبیینال بین المللی تصویرگران براتیسلاوا, جایزه ها, زرین کلک، نورالدین, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (ناشر), كلاغ ها (كتاب), مقاله, نادر ابراهیمی قاجار كرمانی
متن کامل

اعلام خبر دریافت «سیب طلا»، جایزه ی اول بیینال بین المللی تصویرگران براتیسلاوا، برای کتاب «کلاغ ها» اثر نادر ابراهیمی که تصویرگری آن را نورالدین زرین کلک انجام داده و از انتشارات کانون می باشد.Authentic Nike Sneakers | Altra Timp 3 Review , Best Trail Running Shoes 2021