کاربرگه

Found 45 results
فیلترها: کلیدواژه is جایزه ها  [برداشتن فیلترها]
۱۳۶۵
خبرها : بزرگداشت عباس یمینی شریف. گزارش شورای کتاب کودک, ص [٦], ۱۳۶۵.
۱۳۵۶
افتخاری دیگر. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۲۴, ۱۳۵۶.
افتخاری دیگر. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۱۰, ۱۳۵۶.
پرچین. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۲۴, ۱۳۵۶.
خبرها .. : دو جایزه برای فیلم هفت تیرهای چوبی. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۳, ۱۳۵۶.
خبرها .. : یک جایزه ی دیگر. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۳, ۱۳۵۶.
دو جایزه از نمایشگاه لایپزیک. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۶, ۱۳۵۶.
سیروس طاهباز, دیداری از سرزمین هانس کریستن آندرسن و بینال براتیسلاوا. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص [۱۷-۱۸], ۱۳۵۶.
داودالله وردی نیک, مقدم, فریدون معز, و امیرارجمند, لیلی, فیلمشناسی تحلیلی فیلمهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ش کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ص ١٠١ ص, ۱۳۵۶.
یک افتخار دیگر. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۲], ۱۳۵۶.
۱۳۵۵
جایزه یمینی شریف. گزارش شورای کتاب کودک, صص ۱۲-۱۳, ۱۳۵۵.
ع. رضایی, جوایز ادبیات کودکان. نامه انجمن كتابداران ایران, صص ۲۲۰-۲۴۱, ۱۳۵۵.
۱۳۵۴
اخبار .. : یک موفقیت جهانی دیگر. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۴, ۱۳۵۴.
خبرها .. : پیروزی دو فیلم کانون در فستیوال مسکو. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۲, ۱۳۵۴.
خبرها .. : فیلمهای ایرانی رخ و انتظار در صدر فستیوال ویرجین آیلند. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۲-۳, ۱۳۵۴.
خبرها : یک پیروزی دیگر برای گلباران. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۲], ۱۳۵۴.
خبرها .. : یک موفقیت جهانی. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۲], ۱۳۵۴.
موفقیت جهانی دیگری برای رخ. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۲۴], ۱۳۵۴.
موفقیت های تازه برای کتاب های کودکان ایران. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۱], ۱۳۵۴.
۱۳۵۳
افتخاراتی که در سال ۱۳۵۳ برای کانون فراهم آمد. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۲۴, ۱۳۵۳.
چند خبر ..: ۲ جایزه ی دیگر برای یک فیلم ایرانی. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۲, ۱۳۵۳.
خبرها .. : جایزه بزرگ فستیوال جوانان کان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۳, ۱۳۵۳.
خبرها : جایزه ی صلح گاندی به فیلم من آنم که. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۱۱, ۱۳۵۳.
خبرها : جشنواره ی بین المللی فیلم های آموزشی لبنان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۱۱, ۱۳۵۳.
۱۳۵۱
اختتام هفتمین فستیوال بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۵-۶، ۱۸-۱۹, ۱۳۵۱.
جایزه ی نمایشگاه بولونی. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۵, ۱۳۵۱.
فستیوال ونیز : فیلم های کودکان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۲], ۱۳۵۱.
فیلم های مرکز سینمایی کانون در هفتمین فستیوال. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۱۸-۱۹, ۱۳۵۱.
نمایشگاه کتاب بولونی : کتاب برنده. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۳، ۲۰, ۱۳۵۱.
۱۳۵۰
دعوت ش‍ور‌ا‌ی‌ ک‍ت‍‍اب‌ ک‍ودک‌: م‍‍ع‍رف‍‍ی ‌ب‍رگ‍زی‍ده‌‌ه‍‍ا. ن‍گ‍ی‍ن‌, ص ٥٣, ۱۳۵۰.
رویدادها : انتخاب بهترین کتابها بوسیله ی هیئت های داوران در قالب برنامه ی سال بین المللی تعلیم و تربیت, خلاصه ی آرای هیئت های داوری ". کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۳]-۴, ۱۳۵۰.
یک خبر از براتیسلاوا : کلاغ ها. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۴], ۱۳۵۰.
۱۳۴۹
بیانیه هیأت داوران بین المللی و جوایز دیگر هیأت های ایرانی. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص [۱۸-۲۰], ۱۳۴۹.
۱۳۴۸
برندگان چهارمین فستیوال بین المللی فیلمهای کودکان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۷], ۱۳۴۸.
ره آورد تازه ماهی سیاه کوچولو از بی ینال نقاشی براتیسلاوا. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۳], ۱۳۴۸.
۱۳۴۷
تقدیرنامه جایزه سلطنتی. آرشیو خانواده یمینی شریف, ص ١ص, ۱۳۴۷.
۱۳۳۶
تازه ها و کهنه ها: جایزه های سخن. کتابهای ماه, ص ۵۸۴, ۱۳۳۶.
جایزه‌های ادبی و هنری سخن ۳۰۰۰ ریال. سخن, ص ٢٠٥-٢٠٨, ۱۳۳۶.