گفتگوی حیوانات

عنوانگفتگوی حیوانات
گونهکتاب
شماره دسترسی١٥٧٥ک
پدیدآورندگانسگور, سوفی
تاریخ تولد - وفات

١٧٩٩-١٨٧٤

پدیدآورندگان همکارشکیباپور, عنایت الله
عنوان فرعیو چند قصه دیگر
ناشرجاویدان
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۵
تعداد صفحه١٢٥ص
اندازه٢٤*٥/١٦ س.م
پدیدآورندگان

تالیف کنتس دو سگور؛ ترجمه عنایت الله شکیباپور

موضوعادبیات ترجمه, افسانه ها و قصه های فرانسوی, جاویدان, سوفی سگور, عنایت الله شکیباپور, کتاب, کنتس دو سگور, مجموعه ها
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

١٥٠ ریال

عنوان کوتاهداستانهای گل سرخ
نوبت چاپچاپ اول: ١٣٥٥
متن کامل

مجموعه ی ۶ داستان، شامل: گفتگو حیوانات؛سگ شکارى؛قصه طلائى؛ و....Adidas shoes | Nike Shoes