کاربرگه

Found 16 results
فیلترها: کلیدواژه is عنایت الله شکیباپور  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
چارلز دیکنز, اولیور تویست. عین الهی, [تهران], ص ٤٠٨ص, نوشته شده.
ژول ورن, جزیره ای در آتش. کتابفروشی فخر رازی, تهران, ص ٢٤٨ ص, نوشته شده.
ژول ورن, جنگلهای تاریک آمازون. غزالی, بی جا, ص ٢١٩ص, نوشته شده.
ژول ورن, سیاره سرگردان. فروغی, تهران, ص ٣٢٧ ص, نوشته شده.
۱۳۵۹
چارلز دیکنز, آرزوهای بزرگ. گنجینه, تهرا, ص ٣٦٨ص, ۱۳۵۹.
۱۳۵۶
ژول ورن, زیر زمین اژدها. غزالی, تهران, ص ٢٢٠ ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۵
ژول ورن, اشعه سبز. سعیدی, تهران, ص ١٨٣ص, ۱۳۵۵.
سوفی سگور, بچه فراری, و چند قصه دیگر. جاویدان, تهران, ص ١٢٩ص, ۱۳۵۵.
ژول ورن, جزیره ای در آتش. غزالی, تهران, ص ٢٤٨ص, ۱۳۵۵.
سوفی سگور, فرشته نیکوکار, و چند قصه دیگر. جاویدان, تهران, ص ١٢٦ص, ۱۳۵۵.
سوفی سگور, گفتگوی حیوانات, و چند قصه دیگر. جاویدان, تهران, ص ١٢٥ص, ۱۳۵۵.
جک لندن, م‍ح‍ک‍وم‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ زن‍دگ‍ی‌. عين‌الهی, تهران, ص ۲۱۸ ص, ۱۳۵۵.
۱۳۵۴
ژول ورن, ۵ هفته در بالن. غزالی, تهران, ص ٢٤٧ ص, ۱۳۵۴.
ژول ورن, شانس بزرگ. فروغی, تهران, ص ١٥٥ص, ۱۳۵۴.
۱۳۴۷
ژول ورن, پایان دنیا. فروغی, تهران, ص ۲۷۲ص, ۱۳۴۷.
ژول ورن, تونل زیر دریائی. فروغی, تهران, ص ٢٩٦ ص, ۱۳۴۷.