کاربرگه

Found 23 results
فیلترها: کلیدواژه is افسانه ها و قصه های فرانسوی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
شارل پرو, تام بند انگشتی. کورش, تهران, ص ١٦ص, نوشته شده.
فرناند ناتان, خرگوش کوچولو، نهنگ، فیل. سازمان نشر اندیشه و فرهنگ, بی جا, ص ٢٤ص, نوشته شده.
شارل پرو, ریکه کاکلی. کورش، سپیده, بی جا, ص ١٦ ص, نوشته شده.
شارل پرو, زیباروی خفته. گوتنبرگ, بی جا, ص [٢٤]ص, نوشته شده.
آلکساندر دوما, ف‍رن‍ی‌ ع‍س‍ل‍ی‌. م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ چ‍اپ‌, بی جا, ص ۱۴۹ ص, نوشته شده.
پیر پروبست, کارولین در تعطیلات. پیشتاز, [تهران], ص [٢٨]ص, نوشته شده.
کوزه فروش کوچولو. پدیده, تهران, ص [۱۶] ص, نوشته شده.
شارل پرو, گربه چکمه پوش. بی نا, بی جا, ص ١٤ص, نوشته شده.
شارل پرو, گربه چکمه پوش. انتشارات بی تا، قصه گو, تهران, ص ٣٠ص, نوشته شده.
ژان دو لافونتن, مرغ طمعکار - روباه و لک لک- جیرجیرک و مورچه. پدیده, تهران, ص [١٢]ص, نوشته شده.
۱۳۵۶
رونه گوسینی, آستریکس و کلئوپاتر. یونیورسال, تهران, ص ٤٦ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۵
سوفی سگور, فرشته نیکوکار, و چند قصه دیگر. جاویدان, تهران, ص ١٢٦ص, ۱۳۵۵.
سوفی سگور, گفتگوی حیوانات, و چند قصه دیگر. جاویدان, تهران, ص ١٢٥ص, ۱۳۵۵.
۱۳۵۳
ژان دو لافونتن, آسیابان، پسرش و الاغش. بامداد, تهرا, ص ٢٠ص, ۱۳۵۳.
ژان دو لافونتن, الاغ و اسب. بامداد, تهرا, ص ٢٠ص, ۱۳۵۳.
ژان دو لافونتن, دو کبوتر. بامداد, تهرا, ص ١٨ص, ۱۳۵۳.
ژان دو لافونتن, سگ گله و گرگ. بامداد, تهرا, ص ٢٠ص, ۱۳۵۳.
ژان دو لافونتن, سگی که شام اربابش را خورد. بامداد, تهرا, ص ٢٠ ص, ۱۳۵۳.
ژان دو لافونتن, شیر و موش. بامداد, تهرا, ص ١٩ص, ۱۳۵۳.
ژان دو لافونتن, ماهیگیر و ماهی کوچک. بامداد, تهرا, ص ٢٠ص, ۱۳۵۳.
ژان دو لافونتن, موش شهری و موش دهاتی. بامداد, تهرا, ص ٢٠ ص, ۱۳۵۳.
۱۳۴۵
افسانه های کودکان‌, حاوی شانزده داستان از بهترین نویسندگان خارجی. صفیعلیشاه‌, تهران‌, ص ۱۹۲ص, ۱۳۴۵.
۱۳۴۲
شارل پرو, مرد ریش آبی. ابن سینا, تهران, ص ٤٠ص, ۱۳۴۲.