کاربرگه

Found 9 results
فیلترها: کلیدواژه is سوفی سگور  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
سوفی سگور, پسرک فداکار, و دو داستان دیگر. بامداد, بی ج, ص ١٥٥ص, نوشته شده.
۱۳۵۷
سوفی سگور, پایان شب سیه. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٢١١ص, ۱۳۵۷.
سوفی سگور, فرانسوا گوژپشت. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢٢٢ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۵
سوفی سگور, بچه فراری, و چند قصه دیگر. جاویدان, تهران, ص ١٢٩ص, ۱۳۵۵.
سوفی سگور, فرشته نیکوکار, و چند قصه دیگر. جاویدان, تهران, ص ١٢٦ص, ۱۳۵۵.
سوفی سگور, گفتگوی حیوانات, و چند قصه دیگر. جاویدان, تهران, ص ١٢٥ص, ۱۳۵۵.
۱۳۴۵
سوفی سگور, کودک بینوا. اقبال, تهران, ص ٢٢٣ص, ۱۳۴۵.
۱۳۳۸
سوفی سگور, دزد کوچولو و خوک مست. گوتنبرگ, تهران, ص ٧٨ص, ۱۳۳۸.
۱۳۳۴
سوفی سگور, فلیسی. ابن سینا, تهران, ص ١٥٣ص, ۱۳۳۴.