گفتار دوازدهم طریقه انگلوساکسون در تعلیم و تربیت

عنوانگفتار دوازدهم طریقه انگلوساکسون در تعلیم و تربیت
گونهمقاله
نویسندگانکاظم زاده ایرانشهر, حسین
تاریخ تولد - وفات

١٢٦٤-١٣٤٠

ناشرپروین ما
سال تولد۱۳۳۱
تاریخ نشر

اسفند ١٣٣١

شماره

س ٢ ش ٢٤

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٣-٤، ٢٣
موضوعآموزش و پرورش, انگلستان, ایران, پروین ما, کاظم‌زاده ‌ایرانشهر، حسین, مقاله
متن کامل

نویسنده ی مقاله درباره ی شیوه تعلیم و تربیت در انگلستان سخن می‌گوید و روش انگلیسی ها را برای تعلیم و تربیت، پرورش قوای بدنی، پرورش قوای ذهنی و روحی و اخلاقی، تربیت فردی و اجتماعی توضیح می دهد. سپس درباره ی والدین و معلمان در ایران صحبت می کند و از آنان می خواهد راهکار های بیان شده در این مقاله را اجرا کنند تا شیوه های تربیتی بهتری داشته باشند.Running sneakers | New Balance 991 Footwear