گزارشی از کار جلسات هیأت داوران جهانی جایزه هانس کریستین اندرسن (۱۹۷۶)

عنوانگزارشی از کار جلسات هیأت داوران جهانی جایزه هانس کریستین اندرسن (۱۹۷۶)
گونهمقاله
نویسندگانمیرهادی (خمارلو), توران
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۶-

عنوان فرعیوین ١٦-١٣ فروردین ٢٥٣٥ "
ناشرگزارش شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

خرداد ١٣٥٥

شماره

س ۱۴ ش ١

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٩-٢٠
موضوعتوران میرهادی (خمارلو), جایزه جهانی هانس کریستین اندرسن, شورای کتاب کودک, گزارش شورای کتاب کودک, مقاله, منابع نوشتاری
متن کامل

نویسنده ی مقاله که یکی از اعضای هیئت داوران جایزه اندرسن در سال ۱۹۷۶ بوده است، پس از معرفی این جایزه و شیوه ی گزینش آثار و وظایف هیئت داوران، به شرح کار خود و همکارانش در هیئت داوران برای بررسی آثار نامزدهای این دوره و معرفی اجمالی نامزدها و آثارشان می پردازد و نتیجه ی کار هیئت داوران را نیز اعلام می کند.Nike air jordan Sneakers | Nike