پروانه‏ها و باران

عنوانپروانه‏ها و باران
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٤٨٣ک
پدیدآورندگانانور, منوچهر
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۷-

پدیدآورندگان همکارزمانی, محمد زمان, شاهد,
ناشرسخن
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۳۹
تعداد صفحه١٦ص
اندازه۵/۱۹*۳۰س.م.
پدیدآورندگان

نوشته شاهد؛ تصویرگر زمان زمانی

موضوعادبیات تالیف, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, افسانه هاى نو, زمان زمانی, سخن, شاهد, کتاب, منوچهرانور
گروه سنی(الف)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگى)

بهاء

٣٥ ریال

متن کامل

سه پروانه در یک روز بارانی می‏خواهند خود را زیر گلبرگ گل ها پنهان کنند تا خیس نشوند ولی موفق نمی‏شوند. چون هر گلی جای یک پروانه است و آن‌ها می‏خواهند هر سه با هم باشند. سرانجام باران قطع می‏شود و پروانه‏ها در آفتاب بال های خود را خشک مى کنند و به پرواز و گردش شان ادامه می‏دهند.latest Running | FASHION NEWS