م‍ادرب‍زرگ‌ ه‍م‌ روزی‌ ب‍چ‍ه‌ ب‍ود

عنوانم‍ادرب‍زرگ‌ ه‍م‌ روزی‌ ب‍چ‍ه‌ ب‍ود
گونهکتاب
شماره دسترسی۱۷۵۳ک
پدیدآورندگانیانیکوفسکی, اوا
پدیدآورندگان همکاراسد پ‍ور پیرانفر,, ربر, لازلو
ناشراميركبير، كتابهای طلائی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۴
تعداد صفحه۳۲ ص
اندازه۲۰*۲۱س.م
پدیدآورندگان

ن‍وش‍ت‍ه‌ اوا ی‍ان‍ی‍ک‍وف‍س‍ک‍ی؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر لازل‍و رب‍ر‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ اس‍د پ‍ور پ‍ی‍ران‍ف‍ر

موضوعادبیات ترجمه, اسد پ‍ور پیرانفر, اس‍د پ‍ور پ‍ی‍ران‍ف‍ر, امیرکبیر،کتاب های طلایی, اوا یانیکوفسکی, اوا ی‍ان‍ی‍ک‍وف‍س‍ک‍ی, داستان اجتماعی, داستان تاریخی, داستان روسی, کتاب, لازلو ربر‌, لازل‍و رب‍ر‌
گروه سنی(الف، ب)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی، عكس(رن‍گ‍ی‌)

بهاء

۶۰ريال

نوبت چاپچاپ اول
متن کامل

پسر برای خواهر کوچکترش، مارجی، توضیح می‌دهد که بزرگترها هم روزی بچه بودند. اما مارجی تا زمانی که عکس ها را که برادرش از کشو میز در نیاورده حرف های او را باور نمی‌کند. سرانجام او قبول می‌کند که مادر، پدر، مادربزرگ ها و پدربزرگ ها و دیگر اعضا خانواده همگی روزی بچه بودند و در مدرسه درس می‌خوانده اند و در باغ ها بازی می‌کردند. مارجی از برادرش قول می‌گیرد زمانیکه او بچه دار و نوه دار شد، برای آنها از دوران کودکی مادر بزرگشان بگوید.buy shoes | Nike SB