موفقیت کتاب های کانون

عنوانموفقیت کتاب های کانون
گونهمقاله
شماره دسترسی١٠ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

١٤ اردیبهشت ١٣٤٨

شماره

دوره دوم ش ٢

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٣
موضوعصمد بهرنگی, فرجام، فریده, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (ناشر), گل بلور و خورشید (کتاب), ماهی سیاه کوچولو (کتاب), مثقالی، فرشید, مقاله, نجومی، نیکزاد, نمایشگاه بین المللی کتاب کودکان بولونیا
متن کامل

معرفی کوتاه نمایشگاه بولونیا ی ایتالیا. اعلام برنده شدن دوکتاب "ماهی سیاه کوچولو" با تصویرگری فرشید مثقالی، نوشته ی صمد بهرنگی و "گل بلور و خورشید" با تصویرگری نیکزاد نجومی، نوشته ی فریده فرجام در نمایشگاه بولونیا که هر دو کتاب از انتشارات کانون بوده اند.Authentic Sneakers | Saucony Lanzar JAV 2 - Unisex , Worldarchitecturefestival