کاربرگه

Found 4 results
فیلترها: کلیدواژه is فرجام، فریده  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۶
فرخ صادقی, بررسی ادبیات کودک (۷): بررسی آثار فریده فرجام, از نگاه عینی و ساده، تا دید انتزاعی و شاعرانه ". کیهان شب جمعه (ویژه هنر و ادبیات), ۱۳۵۶.
۱۳۴۸
موفقیت کتاب های کانون. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ٣, ۱۳۴۸.
۱۳۴۷
بررسی کوتاه از کتابهای کانون. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ٦, ۱۳۴۷.
دو دیدار. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ٧, ۱۳۴۷.