کاربرگه

Found 20 results
فیلترها: کلیدواژه is مثقالی، فرشید  [برداشتن فیلترها]
۱۳۶۳
توران میرهادی (خمارلو), استفاده از طرحهای قصه های عامیانه در افسانه های نو. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٨٥]–٨٩, ۱۳۶۳.
۱۳۵۴
خبرها .. : پیروزی دو فیلم کانون در فستیوال مسکو. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۲, ۱۳۵۴.
موفقیت جهانی: فرشید مثقالی. رستاخیز, ص ۶, ۱۳۵۴.
۱۳۵۳
موفقیت دیگری برای کانون : مدال ۱۹۷۴ هانس کریستین آندرسن به نقاشی های فرشید مثقالی. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۲-۳, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
گفت و گویی با فرشید مثقالی, نقاش، فیلمساز و سرپرست گروه گرافیست ". فصلنامه کانون, صص ۳۱-۳۸, ۱۳۵۲.
یک موفقیت تازه. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۴, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
غلامرضا امامی, پسرک چشم آبی, نوشته جواد مجابی، نقاشی از فرشید مثقالی ". کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۵, ۱۳۵۱.
فستیوال ونیز : فیلم های کودکان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۲], ۱۳۵۱.
۱۳۵۰
رویدادها : دو دیپلم افتخار برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۳], ۱۳۵۰.
شرکت فیلمی از کانون در فستیوال بین المللی کراکو. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۱۵], ۱۳۵۰.
لغزش های یک شاهکار : بررسی کتابی که در بی ینال بولونی به دریافت جایزه نایل شد. نگین, صص ۱۲-۱۴, ۱۳۵۰.
۱۳۴۹
گزارشی از مصاحبه مطبوعاتی درباره فیلمهای مرکز سینمایی. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص [۱۱-۱۳], ۱۳۴۹.
مرکز سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص [۷-۱۰], ۱۳۴۹.
۱۳۴۸
ره آورد تازه ماهی سیاه کوچولو. آیندگان, ص ۷, ۱۳۴۸.
ره آورد تازه ماهی سیاه کوچولو از بی ینال نقاشی براتیسلاوا. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۳], ۱۳۴۸.
موفقیت کتاب های کانون. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ٣, ۱۳۴۸.
۱۳۴۶
کرامت رعنا حسینی, خروس زری پیرهن پری. راهنمای کتاب, صص ۵۱۱-۵۱۲, ۱۳۴۶.