ملکه گلها

عنوانملکه گلها
گونهکتاب
پدیدآورندگاناندرسن, هانس کریستیان
پدیدآورندگان همکاررودمن, د., حبیبیان,
متن کامل

دختری که قدش به اندازه ی یک بندانگشت است در باغ گردش می‌کند. قورباغه او را با خود می‌برد تا او را به ازدواج پسرش درآورد. دخترک شب و روز گریه می کند. ماهی ها او را از کنار قورباغه دور می‌کنند. او به خانه ی موش کور می‌رود. اما آنجا هم نمی تواند زندگی کند. سرانجام پرستویی به دخترک کمک می‌کند و او را با خود می‌برد.