قصه هائی از نویسندگان بزرگ برای نوجوانان

عنوانقصه هائی از نویسندگان بزرگ برای نوجوانان
گونهکتاب
شماره دسترسی۲۳۷۱ک
پدیدآورندگان همکارسید حسینی, رضا
عنوان فرعیبا آثاری از: ویکتور هوگو - تئوفیل گوتیه - ...
ناشرآرمان
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۵
تعداد صفحه۱۹۱ ص
اندازه۱۴.۵×۲۱.۵س.م.
پدیدآورندگان

ترجمه رضا سیدحسینی

موضوعآرمان, ادبیات ترجمه, افسانه آزمونی, افسانه جانوری, افسانه چون و چرایی, افسانه سحر آمیز, افسانه شاهی, رضا سیدحسینی, کتاب
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

نوع چاپ

چاپ اول

بهاء

۱۲۵ ریال

متن کامل

مجموعه ۱۷ داستان و قصه از نویسندگان نامدار جهان؛ شامل: افسانه کرانه رود رن، لانه بلبل، ملکه ماهیها و ...best shoes | off white nike blazer retail shoes Verona Multi-Color DJ5065-144 , Fitforhealth