قصه اژدهای شکمو و کدخدای کوچولو

عنوانقصه اژدهای شکمو و کدخدای کوچولو
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٣٧٦ک
پدیدآورندگانریچز, ت
پدیدآورندگان همکارپ‌. استیل‌,, آل رسول‌, عبدالحسین
ناشرکتاب زمان
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٢ ص
اندازه٨/٢٧*۲۱س.م
پدیدآورندگان

نوشته ت. ریچز؛ نقاشی پ‌. استیل‌؛ روایت و ترجمه عبدالحسین آل رسول‌

موضوعادبیات ترجمه, افسانه جادویی, افسانه هاى نو, پ‌. استیل‌, ت. ریچز, عبدالحسین آل رسول‌, کتاب, منظومه داستانی
گروه سنی(ب‌،ج‌)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی‌)

بهاء

۲۱ریال

متن کامل

اژدها آسایش مردم دهکده را از بین برده است. پسرکی به نام ریزه میزه در خواب بلبلی می بیند که به او می گوید در زیر گلوی اژدها پوست نرمی است که اگر به آن تیری بزند او خواهد مرد. ریزه میزه خوابش را به هر که می گوید هیچ کس باور نمی کند. سرانجام ریزه میزه تیری می سازد و آن اژدها را از بین می برد و مردم ده او را کدخدای خود می کنند.Best Authentic Sneakers | adidas Campus 80s South Park Towelie - GZ9177