قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از مثنوی مولوی

عنوانقصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از مثنوی مولوی
گونهکتاب
شماره دسترسی٢١١٦ک
پدیدآورندگانآذریزدی, مهدی
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٠-

پدیدآورندگان همکارممیز, مرتضی
ناشرامیركبیر
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۳
تعداد صفحه۱۹۲ ص
اندازه۱۷×۲۴ س.م.
پدیدآورندگان

نگارش مهدی آذریزدی؛ تصویرگر مرتضی ممیز

موضوعادبیات تالیف, ادبيات تاليف, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, امیر کبیر, بازنویسی, کتاب, مجموعه ها, مرتضی ممیز, مهدی آذریزدی
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

۶۰ریال

نوبت چاپچاپ اول: ١٣٤٣
متن کامل

مجموعه ی ۲۴ قصه از مثنوی مولوی، شامل‌: خربرفت و خربرفت‌؛ ریش نجات بخش‌؛ شیر بی یال و دم؛ و... .بازنویسی قصه هایی از مثنوی مولوی.Sport media | Nike Air Max 270 - Deine Größe bis zu 70% günstiger