کاربرگه

Found 4 results
فیلترها: پدیدآورنده is منوچهر سلیمی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
منوچهر سلیمی, عمو گرما و بابا سرما, و قصه‏ى مسافرت به دور دنيا. گوتنبرگ‌, تهران‌, ص ٢٤ ص, نوشته شده.
منوچهر سلیمی, غول. گوتنبرگ‌, تهران, ص ١٦ ص, نوشته شده.
منوچهر سلیمی, مورچه و شیر. جلائى, [تهران‌], ص [۲۴] ص, نوشته شده.
۱۳۵۱
منوچهر سلیمی, آب حیات, (قصه‏اى براى بچه‏ها). سپهر, تهران, ص ۲۳ ص, ۱۳۵۱.