سوئى مىماهى سیاهه

عنوانسوئى مىماهى سیاهه
گونهکتاب
شماره دسترسی١٦٣٧ک
پدیدآورندگانلیونی, لئو
تاریخ تولد - وفات

۱۹۹۰-۱۹۹۹

پدیدآورندگان همکارنژد جوادی پور, محمد
عنوان دیگر

عنوان اصلی: [Swimmy]

ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۱
تعداد صفحه[۳٠] ص
اندازه٥ /٢١*۱۷ س.م
پدیدآورندگان

از لئو لیونی؛ ترجمه محمد نژد

موضوعادبیات ترجمه, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایتالیایی, افسانه های نو, پدیده, کتاب, لئو لیونی, محمد نژد
گروه سنی(ب)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

٦٠ ریال

متن کامل

ماهى سیاه که نامش "سوئی می" است از تمام ماهی های قرمز تندتر شنا می‌کند. روزی ماهى بزرگ گرسنه ای به ماهی های قرمز حمله مى‌کند و همه ی ماهی قرمزها را مى‌خورد و تنها سوئی مى‌تواند فرار کند. سوئی می به ته دریا مى‌رود. در آنجا به گروهى از ماهیان ریز قرمز بر مى‌خورد و به آنها یاد مى‌دهد براى فرارى دادن ماهى بزرگ وحشى، همه با هم به شکل یک ماهى بزرگ شوند و خود نیز چشم ماهی بزرگ مى‌شود.bridgemedia | ۲۰۲۱ New adidas YEEZY BOOST 350 V2 "Ash Stone" GW0089 , Ietp