زمینه های خالی در ادبیات کودکان و نوجوانان

عنوانزمینه های خالی در ادبیات کودکان و نوجوانان
گونهمقاله
نویسندگانمیرهادی (خمارلو), توران
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٦ -

ناشرگزارش شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

خرداد ١٣٥٢

شماره

س ١١ ش ١

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٤-٩
موضوعبزرگداشت روز جهانی کتاب کودک, توران میرهادی (خمارلو), سخنرانی ها, شورای کتاب کودک, گزارش شورای کتاب کودک, مقاله, منابع نوشتاری
متن کامل

میرهادی در این سخنرانی پس از اشاره به وضعیت بحرانی ادبیات کودکان و نوجوانان در همه ی کشورهای جهان، یادآور می شود که در ایران کتاب های کودکان و نوجوانان مشکلات کشورهای لیبرال ، سوسیالیست و در حال رشد را با هم دارد. سپس با اشاره به این نکته که می توان بحران ها را سنجید ، بررسی کرد و با تصمیمی آگاهانه سبب پیشرفت شد ، دلایل مهم به وجود آمدن بحران و زمینه های خالی در ادبیات کودکان ایران را برمی شمرد و توضیح می دهد. در پایان به بررسی کوتاهی از وضعیت ادبیات کودکان در ایران و کارهایی که در این زمینه باید انجام شود ، می پردازد.Sports brands | Women's Nike nike roshe heart and sole shoes for women Shadow trainers - Latest Releases , Ietp