داستان پسر چوپان

عنوانداستان پسر چوپان
گونهکتاب
شماره دسترسی١٢٥٠ک
پدیدآورندگاناشپیری, یوهانا (هویسر)
تاریخ تولد - وفات

١٨٢٧-١٩٠١

عنوان دیگر

عنوان اصلی: [ Moni the Goat-Boy ] عنوان روی جلد: پسر چوپان

ناشرمطبعه بروخیم
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٦١ص
اندازه٥/١٤*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

بقلم ژوهنا اسپایری

موضوعادبیات ترجمه, داستان اخلاقی, داستان روستا, داستان فرانسوی, ژوهنا اسپایری, کتاب, یوهانا اشپیری (هویسر)
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

١٥ریال

متن کامل

مونی پسرک چوپان، قلبی پاک و مهربان دارد. دوست چوپان اش یک نگین انگشتری می‏یابد. مونی او را مجبور می‏کند که نگین را به صاحبش بازگرداند. صاحب نگین در مقابل به مونی بزغاله‏ای را که بسیار دوست دارد، هدیه می‏دهد.Running sport media | Nike Air Force 1 , Sneakers , Ietp STORE