داستانهای قابوس نامه

عنوانداستانهای قابوس نامه
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٥٤٥ک
پدیدآورندگانعنصرالمعالی, کیکاوس بن اسکندر
تاریخ تولد - وفات

قرن ٥ق

پدیدآورندگان همکارعطا,, ممیز, مرتضی
عنوان دیگر

عنوان روی جلد: داستانهای برگزیده قابوسنامه

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۲
تعداد صفحه٥٨ص
اندازه١٧*٥/٢٤ س.م
پدیدآورندگان

اثر عنصر المعالی؛ نگارش عطا؛ نقاشی مرتضی ممیز

موضوعادبیات تالیف, بازنویسی, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, داستان اخلاقی, داستان فارسی, عطا, عنصر المعالی, کتاب, کیکاوس بن اسکندرعنصر المعالی, مرتضی ممیز
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

١٠٠ریال

عنوان کوتاهخواندنیهای کودکان؛ ٢٣: بنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ ٤٢٨: داستانهایی از ادبیات فارسی
تیراژ٥٠٠٠ن
متن کامل

مجموعه ی ۱۵ داستان، شامل: تو نیکى مى‏کن و در دجله انداز؛ حفظ امانت؛ هوشیارى در داورى؛ و....Authentic Sneakers | Nike Release Dates