جوجه اردک زشت

عنوانجوجه اردک زشت
گونهکتاب
شماره دسترسی۱۴۳۷ک
پدیدآورندگاناندرسن, هانس کریستیان
تاریخ تولد - وفات

۱۸۰۵- ۱۸۷۵

عنوان دیگر

عنوان اصلی:[ Den grimme elling]

ناشركوروش
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه(۱۶)ص
اندازه۲۳*۱۶س.م
پدیدآورندگان

[ه‍ان‍س‌ ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ان‌ ان‍درس‍ن‌]

موضوعادبیات ترجمه, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های دانمارکی, افسانه های نو, کتاب, کورش, ه‍ان‍س‌ ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ان‌ ان‍درس‍ن‌
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی(رن‍گ‍ی‌)

بهاء

۴۰ريال

عنوان کوتاهداس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ه‍ارک‌؛ ۱۲
متن کامل

یکی از جوجه های خانم اردک از همه دیرتر از تخم درآمد و از همه نیز زشت‌تر بود. جوجه اردک زشت را همه طرد می‌کردند. او که ناراحت بود از لانه فرار کرد. پس از مدتى یک روز تصویر خود را در آب دید. او تبدیل به قویی زیبا شده بود. حالا او فهمیده بود که در این مدت او یک قو بوده و نه یک اردک.spy offers | Asics Onitsuka Tiger