توپ چرمی

عنوانتوپ چرمی
گونهکتاب
شماره دسترسی۲۷۲۱ک
پدیدآورندگانلاله, ر.
ناشرچاپخش
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۶
تعداد صفحه۴۸ص
اندازه۱۳*۲۱.۵س.م
پدیدآورندگان

نوشته ر. لاله

موضوعادبیات تالیف, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, افسانه های نو, چاپخش, داستان اجتماعی, داستان فارسی, ر. لاله, کتاب
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

۴۰ریال

نوبت چاپچاپ اول ۱۳۵۶
متن کامل

مجموعه ۵ داستان،شامل: توپ چرمى؛ آتش در جنگل؛ کلاغها و...Nike sneakers | Men's Sneakers