تاریخچه معارف ایران (دستنویس)

عنوانتاریخچه معارف ایران (دستنویس)
گونهسند
شماره دسترسی۵۸۱ت‌
فرستندهنفیسی, سعید
محل نگهداریآرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۱۳
تاریخ نشر

۲۴ خرداد ۱۳۱۳

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲۲ص
موضوعآموزش و پرورش, سعید نفیسی, سند, مدرسه ها, منابع نوشتاری
متن کامل

بخشی از دستنویس تاریخچه معارف ایران از دوره باستان تا عصر پهلوی با اشاره به گسترش آموزشگاه ها و مدارس و تحولات سیاسی موثر برآن ها به همراه متن تایپ شده، به قلم سعید نفیسی .jordan Sneakers | NIKE HOMME