کاربرگه

Found 68 results
فیلترها: کلیدواژه is داستان انگلیسی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
چارلز دیکنز, اولیور تویست. عین الهی, [تهران], ص ٤٠٨ص, نوشته شده.
رابرت لوئی استیونسن, جزیره گنج. پدیده, تهران, ص ۱۷۰ص, نوشته شده.
دیوید واتسون, چ‍ارل‍ی‌ چ‍اپ‍ل‍ین‌. كوروش, تهران, ص ۴۸ ص, نوشته شده.
چارلز دیکنز, داوید کاپرفیلد. ارغوان, تهرا, ص ١٤٤ص, نوشته شده.
چارلز دیکنز, دیوید کاپرفیلد. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص [٤٦] ص, نوشته شده.
دانیل دفو, رابین سون کرسو. شریعت, بی جا, ص ٤٤ص, نوشته شده.
دانیل دفو, رابینسون کروزوئه. کورش, تهران, ص ٤٨ص, نوشته شده.
دانیل دفو, روبنسن کروزوئه. گلشایی, بی ج, ص ٤٠٤ص, نوشته شده.
سر توماس مالری, مورد آرتور. گوتنبرگ, بی جا, ص ٢٨ص, نوشته شده.
سر توماس مالری, مورد آرتور. شیپور, بی جا, ص ١٦ص, نوشته شده.
۱۳۵۹
چارلز دیکنز, آرزوهای بزرگ. گنجینه, تهرا, ص ٣٦٨ص, ۱۳۵۹.
۱۳۵۷
ادیت نزبیت, ب‍چ‍ه ‌ه‍ای‌ راه‌آه‍ن‌. ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌, تهران, ص ۳۲۱ ص, ۱۳۵۷.
کارولا مری انیما لنانتون (اومان), رابین هود. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ١٨٣ص, ۱۳۵۷.
گزیده ای مصور از ادبیات جهان برای نوجوانان. اشرفی, تهران, ص ١٢ج, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
رابرت لوئی استیونسن, تیر سیاه. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢١٦ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۴
والتر اسکات, آیوانهو. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٠ص, ۱۳۵۴.
مری کتلین هریس, سرافینا. امیركبیر، فرانكلین, تهران, ص ٢٣٠ص, ۱۳۵۴.
نورمن هانتر, ماجراهای باور نکردنی پروفسور برانشتام. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٢٤٦ص, ۱۳۵۴.
۱۳۵۳
مری کتلین هریس, اتوبوس مدرسه. کتابهای جیبی، فرانکلین, تهران, ص ٢٩١ص, ۱۳۵۳.
چارلز دیکنز, داوید کاپرفیلد. اشراقی, تهرا, ص ۴۴۲ ص, ۱۳۵۳.
چارلز دیکنز, سرود کریسمس. بامداد, تهرا, ص ١٤٤ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
رابرت لوئی استیونسن, جزیره گنج. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢٧٦ص, ۱۳۵۲.
رابرت لوئی استیونسون, جزیره گنج. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٢ ص, ۱۳۵۲.
مایندرت دویونگ, خانه شصت پدر. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ١٧٣ص, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
ویلکی ویلیامز کالینز, الماس خدای ماه (الماس شوم). امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٤ص, ۱۳۵۱.
چارلز دیکنز, الیور. اميركبیر، كتابهای طلائی, تهران, ص ۱۸۰ص, ۱۳۵۱.
رابرت لوئی استیونسون‌, جزیره گنج‌. گوتمبرگ‌, تهران‌, ص ۳۶۱ ص‌, ۱۳۵۱.
هلن پيرز, غاز بد شانس. پديده, [تهران], ص [۲۰] ص, ۱۳۵۱.
ویلیام میکپیس تکری, یاوه بازار. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ١٤٦ص, ۱۳۵۱.
۱۳۴۹
جورج الیوت, بافنده تنها, سیلاس مارنر. نیل, تهران, ص ٨٦ص, ۱۳۴۹.
ایور پاول, داستانهای واقعی برای کودکان و نوجوانان. نورجهان, تهران, ص ١٤٧ص, ۱۳۴۹.
مری کتلین هریس, سرافینا. امیرکبیر، فرانکلین, تهران, ص ٢٩٨ص, ۱۳۴۹.
نینا باودن, فرار. امیرکبیر, تهران, ص ٢٤٣ص, ۱۳۴۹.
۱۳۴۸
چارلز دیکنز, آرزوهای بزرگ. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢١٩ص, ۱۳۴۸.
دانیل دفو, روبنسون کروزوئه, مرد شکست ناپذیر. گوتنبرگ, تهران, ص ٣٤٦ص, ۱۳۴۸.
رادیرد کیپلینگ, کیم. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص [٤٠] ص, ۱۳۴۸.
۱۳۴۷
چارلز دیکنز, آرزوهای بزرگ. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص [٥٣] ص, ۱۳۴۷.
چارلز دیکنز, داستان دو شهر. پيروز, تهران, ص ۳۰۰ص, ۱۳۴۷.
۱۳۴۵
آگاتا کریستی, ده‌ س‍ی‍اه‍پ‍وس‍ت‌ ک‍وچ‍ول‍و. ک‍ت‍اب‌: ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌, تهران, ص ج., ۱۳۴۵.
۱۳۴۴
ریچارد داد مور, لورنادون. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٥٢ ص, ۱۳۴۴.