کاربرگه

Found 17 results
فیلترها: پدیدآورنده is چارلز دیکنز  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
چارلز دیکنز, اولیور تویست. عین الهی, [تهران], ص ٤٠٨ص, نوشته شده.
چارلز دیکنز, داوید کاپرفیلد. ارغوان, تهرا, ص ١٤٤ص, نوشته شده.
چارلز دیکنز, دیوید کاپرفیلد. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص [٤٦] ص, نوشته شده.
۱۹۷۰
چارلز دیکنز, دیکنز، چارلز, ش نویسنده. ۱۹۷۰.
۱۳۵۹
چارلز دیکنز, آرزوهای بزرگ. گنجینه, تهرا, ص ٣٦٨ص, ۱۳۵۹.
۱۳۵۳
چارلز دیکنز, داوید کاپرفیلد. اشراقی, تهرا, ص ۴۴۲ ص, ۱۳۵۳.
چارلز دیکنز, سرود کریسمس. بامداد, تهرا, ص ١٤٤ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۱
چارلز دیکنز, الیور. اميركبیر، كتابهای طلائی, تهران, ص ۱۸۰ص, ۱۳۵۱.
۱۳۴۸
چارلز دیکنز, آرزوهای بزرگ. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢١٩ص, ۱۳۴۸.
۱۳۴۷
چارلز دیکنز, آرزوهای بزرگ. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص [٥٣] ص, ۱۳۴۷.
چارلز دیکنز, داستان دو شهر. پيروز, تهران, ص ۳۰۰ص, ۱۳۴۷.
۱۳۳۸
چارلز دیکنز, آرزوهای بزرگ. نیل, [تهران], ص ۵۶۹ص, ۱۳۳۸.
۱۳۳۷
چارلز دیکنز, ماجراهای اولیور توایست. گوتنبرگ, تهران, ص ج ۱, ۱۳۳۷.
چارلز دیکنز, ماجراهای اولیورتویست. گوتمبرگ, تهران, ص ۴۲۳ص, ۱۳۳۷.
۱۳۲۹
چارلز دیکنز, داوی‍د ک‍اپ‍رف‍ی‍ل‍د. نورجهان, تهران, ص ۴۳۹ ص, ۱۳۲۹.