آرش کمانگیر

عنوانآرش کمانگیر
گونهکتاب
شماره دسترسی٦٣ک
پدیدآورندگانکسرائی, سیاوش
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٥-١٣٧٤

پدیدآورندگان همکارمثقالی, فرشید
ناشرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۰
تعداد صفحه[٢٢]ص
اندازه۳۲*۱۶ س.م
پدیدآورندگان

نوشته سیاوش کسرائی؛ تصویرگر فرشید مثقالی

موضوعادبیات تالیف, داستان حماسی, سیاوش کسرائی, فرشید مثقالی, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتاب, منظومه داستانی
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

شميز ۴۰ ريال، اعلاء ۶۵ريال.

متن کامل

پس از چیرگی افراسیاب پادشاه تورانیان بر منوچهر پادشاه ایرانی، بر پایه ی پیمان سازش قرار می شود مرز ایران و توران جایی باشد که تیر یکی از پهلوانان ایرانی در آنجا به زمین بنشیند. آرش را به این کار سترگ می گماردند. آرش دست به زه کمان می برد و از فراز کوه البرز تیر خود را به دورترین جا پرتاب می کند. او چنان نیرویی برای پرتاب این تیر سرنوشت ساز به کار می گیرد که با پرتاب آن، تیر زندگی اش نیز از کمان تن می جهد و در راه آرمان خویش در دم جان می سپارد. تیر آرش بر تنه درخت گردویی کهنسال فرود می آید و آنجا مرز ایران و توران می شود.bridgemedia | Women's Nike nike roshe heart and sole shoes for women Shadow trainers - Latest Releases , Ietp