کاربرگه

Found 62 results
فیلترها: کلیدواژه is پروگرس  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۶
اوسه یوا, برگهای آبی. پروگرس, مسکو, ص [١٢] ص, ۱۳۵۶.
یوری چرپانف, شیطنت های آندروشا. پروگرس, مسکو, ص [١٦] ص, ۱۳۵۶.
نیکالای نیکالایویچ نوسوف, کلاه زنده. پروگرس, مسکو, ص [١٢] ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۵
ترجمانوف, ش‍وک‍ت‍وگ‍ان‌. پروگرس, مسكو, ص ۱۵ص‌, ۱۳۵۵.
۱۳۵۴
سرگی ولادی میخالکوف, از گاری تا کیهان پیما. پروگرس, مسکو, ص (۲۰) ص, ۱۳۵۴.
ا. واسیلفسکایا, ببرزاده. پروگرس, مسکو, ص [١٠]ص, ۱۳۵۴.
ام‍ا م‍اش‍ک‍وف‍س‍ک‍ای‍ار, ج‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ق‍ود- ق‍ودا- ق‍ود م‍ی‍رف‍ت‌. پروگرس, مسكو, ص (۱۲) ص, ۱۳۵۴.
کورنی چوکوفسکی, زنده باد آب. پروگرس, مسکو, ص [١٦]ص, ۱۳۵۴.
لی یف نیکالایویچ تولستوی, شیر و سگ. پروگرس, مسکو, ص ١٣ص, ۱۳۵۴.
آلکساندر ایوانوویچ کوپرین, فیل. پروگرس, مسکو, ص ٢١ص, ۱۳۵۴.
ساموئل یاکوولیویچ مارشاک, کوچولوها در قفس. پروگرس, مسکو, ص ٢٢ص, ۱۳۵۴.
لگ کوبیت, کی، چی نقاشی میکند؟. پروگرس, مسکو, ص ١٥ص, ۱۳۵۴.
یو سلیانی, یک روز. پروگرس, مسکو, ص ١٥ص, ۱۳۵۴.
گنادی تسیفروف, یکی بود یکی نبود یک بچه فیل بود. پروگرس, مسکو, ص [١٢] ص, ۱۳۵۴.
۱۳۵۳
کورنی چوکوفسکی, عجایبنامه. پروگرس, مسکو, ص ٥٢ص, ۱۳۵۳.
نینا ولادیمیرونا گرنت, ماشای عاقل. پروگرس, مسکو, ص [١٦] ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
و. کراپیوین, از آن سو که باد میوزد, داستانی برای دانش آموزان. پروگرس, مسکو, ص ٢٧٥ص, ۱۳۵۲.
یوری آورن‍ک‍وف, ت‍و خ‍ورش‍ی‍د داری‌؟. پروگرس, مسكو, ص (۱۶) ص, ۱۳۵۲.
سرگی باروزدین, شما را بمسافرت در اتحاد شوروی دعوت می کنیم. پروگرس, مسکو, ص [٤٢]ص, ۱۳۵۲.
میخائیل پلاتسکوفسکی, من سوار ابر پرواز کردم. پروگرس, مسکو, ص [٢٠]ص, ۱۳۵۲.
میتیایف, مورچه و فضانورد. پروگرس, مسکو, ص [١٧]ص, ۱۳۵۲.
۱۳۵۰
ویتالیی وا بیانکی, نخستین شکار. پروگرس, مسکو, ص [١٢]ص, ۱۳۵۰.