از گاری تا کیهان پیما

عنواناز گاری تا کیهان پیما
گونهکتاب
شماره دسترسی۳۲۹۵ک
پدیدآورندگانمیخالکوف, سرگی ولادی
تاریخ تولد - وفات

۱۹۱۳- ۲۰۰۹

پدیدآورندگان همکارستاتسینسکی, ویتالی, آذر, ایرن
ناشرپروگرس
مکان انتشارمسکو
سال انتشار۱۳۵۴
تعداد صفحه(۲۰) ص
اندازه۲۱*۲۸
پدیدآورندگان

س‍رگ‍ی‌ م‍ی‍خ‍ال‍ک‍وف؛ ن‍ق‍اش‍ی‌ از وی‍ت‍ال‍ی‌ س‍ت‍ات‍س‍ی‍ن‍س‍ک‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ از ای‍رن‌ آذر

موضوعادبیات ترجمه, ای‍رن‌ آذر, پروگرس, س‍رگ‍ی‌ م‍ی‍خ‍ال‍ک‍وف, سرگی ولادیمیروویچ میخالکوف, غیرداستان, کتاب, کتاب دانش اجتماعی, وی‍ت‍ال‍ی‌ س‍ت‍ات‍س‍ی‍ن‍س‍ک‍ی‌
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی،عکس (سیاه و سفید، رنگی)

متن کامل

آشنایی با سیر تاریخی و تکاملی وسایل حمل و نقل عمومی همچون: گاری، کالسکه، ماشین، قطار، کشتی، بالن، هواپیما و فضاپیما.Best Sneakers | Air Jordan 4 - Collection - Sb-roscoff