کی، چی نقاشی میکند؟

عنوانکی، چی نقاشی میکند؟
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٢٣١ک
پدیدآورندگانکوبیت, لگ
پدیدآورندگان همکارکاکائی, و.
ناشرپروگرس
مکان انتشارمسکو
سال انتشار۱۳۵۴
تعداد صفحه١٥ص
اندازه٥/٢١*٧/٢٧ س.م
پدیدآورندگان

ویاچسلاو لگ کوبیت؛ نقاشی از لگ کوبیت؛ ترجمه از و. کاکائی

موضوعپروگرس, کتاب, لگ کوبیت, و. کاکائی, ویاچسلاو لگ کوبیت
گروه سنی(ب)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

متن کامل

درباره ی این که هر جانوری چه چیزی نقاشی و رنگ می کند، مانند: خروس خورشید را نقاشی می کند؛ پروانه ها لباس های خود را پر نقش و نگار می کنند؛ و مرغ ها تخم های خود را رنگ آمیزی می کنند؛ و....buy footwear | balerínky