کاربرگه

Found 16 results
فیلترها: کلیدواژه is قصه گویی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۷
لیلی آهی (ایمن), گذری در ادبیات کودکان. شورای کتاب کودک, تهران, ص ١٠، ١٧٥ ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۵
م. پورثانی, پای صحبت مولود عاطفی - قصه گوی بچه ها, باید ذهن کودک را با نیکی ها آشنا ساخت ". رستاخیز, ص ۱۴, ۱۳۵۵.
۱۳۵۰
ژاله رفیع زاده, پای صحبت مولود عاطفی قصه گوی محبوب رادیو تلویزیون, نخستین چهره ای که بر صفحه تلویزیون ملی ایران ظاهر شد ". تماشا, صص ۲۲-۲۳, ۱۳۵۰.
۱۳۴۹
رویدادها: فستیوال کتاب بمناسبت هفته کتاب. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۵], ۱۳۴۹.
۱۳۴۷
لیلی امیرارجمند, داستانسرای برای کودکان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ٧, ۱۳۴۷.
۱۳۴۴
داستان و داستانگویی. پیک معلم, ص ۱-۲, ۱۳۴۴.
۱۳۴۲
ئولین پیترز, سه داستان برای بچه ها. عضو شورایعالی جمعیت های زنان ایران, تهران, ص [٣١]ص, ۱۳۴۲.
۱۳۳۶
الزا اولینوس, شعبه نمایش کودکان در کتابخانه شهرداری استکهلم. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۲۰-۲۳, ۱۳۳۶.
۱۳۳۱
ق‍ص‍ه‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌. ح‍م‍‍ای‍ت‌ ک‍ودک‍‍ان‌, ص ٢٩- ٣٣, ۱۳۳۱.
قصه برای کودکان. حمایت کودکان, ص ۲۹-۳۱, ۱۳۳۱.
۱۳۲۵
گ‍ز‌ارش‌ ‌ان‍ج‍م‍ن‌. پ‍ی‍‍ام‌ ن‍و, ص ١١٧, ۱۳۲۵.
گ‍ز‌ارش‌ ‌ان‍ج‍م‍ن‌ در ‌اردی‍ب‍‍ه‍ش‍ت‌ م‍‍اه‌ ۱۳۲۵. پ‍ی‍‍ام‌ ن‍و, ص ١١٣- ١١٦, ۱۳۲۵.
۱۳۲۴
گ‍ز‌ارش‌ ‌ان‍ج‍م‍ن‌. پ‍ی‍‍ام‌ ن‍و, ص ١١٣, ۱۳۲۴.
۱۳۱۹
عباسعلی روحانی نجف آبادی, پرورش کودکان در کودکستان ها. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ٣١- ٦٦, ۱۳۱۹.