پای صحبت مولود عاطفی - قصه گوی بچه ها

عنوانپای صحبت مولود عاطفی - قصه گوی بچه ها
گونهمقاله
نویسندگانپورثانی, م.
عنوان فرعیباید ذهن کودک را با نیکی ها آشنا ساخت "
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

چهارشنبه ۴ فروردین ۱۳۵۵

شماره

س۱ ش۲۷۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۴
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعایزدی، مولود (عاطفی), پورثانی، م, رستاخیز, قصه گویی, مصاحبه ها, مقاله
متن کامل

گفت و گو با مولود عاطفی درباره دلایل قصه گویی برای کودکان در تلویزیون و رادیو.