کتاب فقط نقطه ی حرکت، و پایه ی ارزشمندی ست برای تمامی فعالیت ها

عنوانکتاب فقط نقطه ی حرکت، و پایه ی ارزشمندی ست برای تمامی فعالیت ها
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۵۱ن ا
نویسندگانامیرارجمند, لیلی
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۷-

ناشرفصلنامه کانون
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

زمستان ۱۳۵۲

شماره

دوره ی اول ش ۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵-۱۹
موضوعادبیات کودکان, امیرارجمند، لیلی, بازی و سرگرمی, فصلنامه کانون, قصه گویی, مقاله, نمایش, نمایش عروسکی, نمایشگاه ها
متن کامل

پیشنهاد و ارائه ی راهکار برای انجام برخی فعالیت ها در کتابخانه های کودکان. این فعالیت ها شامل: داستانسرایی، شعر، استفاده از وسایل دیداری و شنیداری، نمایش عروسکی، تآتر، بازی های مسابقه ای، شنیدن صفحه ی موسیقی و برپایی نمایشگاه هایی با موضوع های گوناگون می باشند.trace affiliate link | Nike