گ‍ز‌ارش‌ ‌ان‍ج‍م‍ن‌

عنوانگ‍ز‌ارش‌ ‌ان‍ج‍م‍ن‌
گونهمقاله
ناشرپ‍ی‍‍ام‌ ن‍و
سال تولد۱۳۲۵
تاریخ نشر

ف‍روردی‍ن‌ ۱۳۲۵

شماره

دوره‌ ۲ ش‌ ۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١١٧
موضوعآموزش و پرورش, پیام نو, حمایت كودکان, قصه گو, قصه گویی, مقاله, مهتدی، فضل الله (صبحی)
متن کامل

گزارش فعالیت های ان‍ج‍م‍ن‌ رو‌اب‍ط ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ ‌ای‍ر‌ان‌ ب‍‍ا ‌ ش‍ورو‌ی در زمینه ی روش های نو آموزش و پرورش و حمایت مادران و کودکان در شوروی، قصه گویی فضل الله مهتدی (صبحی) برای کودکان در این انجمن.Asics shoes | UK Trainer News & Releases