یک موفقیت تازه

عنوانیک موفقیت تازه
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

فروردین ماه ۱۳۵۲

شماره

دوره ششم ش ۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴
موضوعتصویرها (کتاب), دادخواه، بهمن, شعرهایی برای کودکان (کتاب), کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (ناشر), گل بلور و خورشید (کتاب), ماهی سیاه کوچولو (کتاب), مثقالی، فرشید, مقاله, نجومی، نیکزاد, نقد هنری, نمایشگاه بین المللی کتاب کودکان بولونیا
متن کامل

اعلام موفقیت بهمن دادخواه در به دست آوردن جایزه ی گرافیک نمایشگاه بولونی برای تصویرگری کتاب «تصویرها» از انتشارات کانون. اشاره به کتاب های ایرانی که تاکنون برنده ی این جایزه شده اند و اینکه سال گذشته نیز تصویرگری کتاب «شعرهایی برای کودکان» اثر بهمن دادخواه برنده ی جایزه ی بولونی شده بود. سپس معرفی و تحلیلی کوتاه از تصویرگری و شیوه ی بهمن دادخواه در کارش ارائه می شود.latest Running | Women's Designer Sneakers - Luxury Shopping