یک روز ورزشى

عنوانیک روز ورزشى
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٧٦١ک
پدیدآورندگانپیلگریم, جان
پدیدآورندگان همکارمی, استوکس, افسون,
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه(۲۴ ) ص
اندازه١۵*٧/١٤ س.م
پدیدآورندگان

نویسنده جان پیلگریم؛ نقاشی از استوکس می؛ ترجمه افسون

موضوعادبیات ترجمه, استوکس می, افسانه جانوری, افسانه هاى نو, افسون, پدیده, جان پیلگریم, کتاب
گروه سنی(الف، ب)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

١٠ ریال

عنوان کوتاهشماره؛ ١١
متن کامل

جانوران مزرعه قرار می‌گذارند یک روز ورزشی تعین کنند و در آن روز در رشته های دویدون، پریدن، غلطیدن و بازی قاشق و تخم مرغ مسابقه بدهند. در دویدن سنجاب، در پرش خرگوش، در مسابقه ی لی لی جوجه مرغ، در قاشق بازی با تخم مرغ جوجه اردک ها و در غلطیدن بچه خوک ها برنده می‌شوند.Best Authentic Sneakers | nike mercurial superfly green size 7 shoes europe Magic Mushroom , Where To Buy , DH7650-600 , Ietp