گزارشی کوتاه از نمایشگاه جهانی کتاب های کودکان بولونیا

عنوانگزارشی کوتاه از نمایشگاه جهانی کتاب های کودکان بولونیا
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
نویسندگانطاهباز, سیروس
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۸-۱۳۷۷

ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

اردیبهشت ماه ۱۳۵۲

شماره

دوره ششم ش ۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۷-۲۹
وضعیت رنگ

مصور، عکس

موضوعطاهباز، سیروس, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله, نمایشگاه بین المللی کتاب کودکان بولونیا
متن کامل

گزارشی از حضور در نمایشگاه بولونیا، برنامه ها، مراسم اهدای جایزه ها و نیز شرح بازدید تعدادی از تصویرگران سرشناس از غرفه ی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.best Running shoes | Buy online Sneaker for Men