گربه کوچولو و دوستانش

عنوانگربه کوچولو و دوستانش
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٢٠٦ک
پدیدآورندگانشرویتز, کوری
پدیدآورندگان همکارمهران,
ناشربامداد
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٣ص
اندازه٥/١٤*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

نویسنده و نقاش کوری شروینتز؛ ترجمه مهران

موضوعادبیات ترجمه, افسانه جانوری, بامداد, کتاب, کوری شروینتز, مهران
گروه سنی(ب)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید، رنگی)

بهاء

٢٥ ریال

عنوان کوتاهکتابهای کوچک برای کوچولوها؛ ۲
متن کامل

تى مى بچه گربه ‌ی مهربان، تخم مرغى براى دختر بیمار سنجاب می‌برد. اما هنگام پایین آمدن از درخت پرت می شود و پایش آسیب می بیند. جانوران به او کمک می‌کنند. تى مى بهبود می یابد و با خود عهد می کند دیگر حتى موش ها را هم اذیت نکند.Buy Kicks | Nike Shoes