گربه چکمه پوش

عنوانگربه چکمه پوش
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٧١ک
پدیدآورندگانپرو, شارل
تاریخ تولد - وفات

١٦٢٨-١٧٠٣

عنوان دیگر

عنوان اصلی: [Le Chat botte]

ناشربی نا
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٤ص
اندازه٥/١٤*٢١ س.م
پدیدآورندگان

[شارل پرو]

موضوعادبیات ترجمه, افسانه ها و قصه های فرانسوی, بی نا, شارل پرو, کتاب
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگی)

متن کامل

گربه براى نجات صاحبش از گرفتاریها بدنبال بدست آوردن یک چکمه و ساک رفت و بعد از بدست آوردن چکمه و ساک توانست با ماجراهاى جالبى به او کمک کند. که کاخ کهنه غول را بدست آورد و با امیر زاده ازدواج کند. و صاحب ثوت زیادى شود. و ثابت کرد که عقل و تدبیر از میراث پدرى بهتر است.jordan release date | Archives des Sneakers