گربه های شیپور زن

عنوانگربه های شیپور زن
گونهکتاب
شماره دسترسی٧٠٤ک
پدیدآورندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

١٢٩٨- ١٣٦٨

پدیدآورندگان همکارممیز, مرتضی
ناشرامیرکبیر، کتابهای طلائی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۰
تعداد صفحه٢٠ص
اندازه٥/١٧*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

عباس یمینی شریف؛ تصویرگر م. ممیز

موضوعادبیات تالیف, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, امیرکبیر،کتاب های طلایی, کتاب, م. ممیز, منظومه داستانی
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٣٠ ریال

متن کامل

پیرزن تنگدستی با کمک همسایه ها روزگار می گذراند. روزی پیرزن، شاه موشان را می گیرد. شاه موشان قول می دهد اگر پیرزن او را رها کند، برای همیشه آذوقه اش را تامین می کند. با آزادی شاه موشان، همه ی موش ها موظف می شوند برای پیرزن آذوقه فراهم کنند. موش ها به خانه و مغازه ی مردم شهر هجوم می برند. از آن روز به بعد در خانه ی پیرزن همه جور خوراکی پیدا می شود، اما مردم شهر از دست موش ها آسایش ندارند. گربه ها هم دیگر موش ها را نمی بینند تا شکار کنند. اخلاق پیرزن هم تغییر کرده است و غذاهای همسایه ها را قبول نمی کند. وقتی یکی از گربه ها متوجه می شود که همه ی موش ها در خانه پیرزن هستند، گربه های دیگر را نیز خبر می کند. آن ها پس از دوبار حمله به خانه ی پیرزن وارد می شوند و موش ها را می گیرند. بعد از آن گربه ها تصمیم می گیرند به پیرزن بافندگی یاد بدهند. تا پیرزن برای به دست آوردن روزی محتاج دیگران نباشد.latest jordan Sneakers | Footwear