کره اسب ولگرد

عنوانکره اسب ولگرد
گونهکتاب
شماره دسترسی١٥١٨ک
پدیدآورندگان همکارسپیده,
ناشرپدیده
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٨ص
اندازه١٧*٥/٢٣ س.م
پدیدآورندگان

ترجمه سپیده

موضوعادبیات ترجمه, افسانه جانوری, افسانه هاى نو, پدیده, سپیده, کتاب
گروه سنی(ب)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

٢٠ ریال

متن کامل

مادر کره اسب "فردی فول" او را نصیحت می‌کند که در غیاب او از مزرعه خارج نشود. فردی فول با سه خرگوش دوست می‌شود. آنها با کمک هم یک گاری می‌سازند. گاری را به فردی فول می‌بندند. او با دوستان جدیدش از مزرعه دور می‌شود. گارى روى زمین خیس لیز می‌خورد و می‌شکند. خرگوش ها فرار می‌کنند و فردی فول لا به لاى ‏تکه هاى شکسته گارى گیر می‌افتد. پسر صاحب مزرعه دنبال فردی فول می‌رود، او را پیدا می‌کند و به خانه می‌برد.Sports Shoes | Nike Off-White