کتاب کلاسی و طریقه استعمال آن

عنوانکتاب کلاسی و طریقه استعمال آن
گونهمقاله
نویسندگانصحیحی, حبیب الله
ناشرتعلیم و تربیت
سال تولد۱۳۰۶
تاریخ نشر

اردیبهشت ١٣٠٦

شماره

س ٣ ش ٢

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٥٧-٦١
موضوعتعلیم و تربیت, صحیحی، حبیب الله, کتاب درسی, مقاله
متن کامل

نکاتی درباره ی محتوا، شیوه ی ارائه مطالب، زبان و کیفیت کتاب های درسی و نیز روش تدریس آن ها توسط آموزگاران، ارائه شده است. Best jordan Sneakers | Patike – Nike Air Jordan, Premium, Retro Klasici, Sneakers , Iicf